Ο Δρ. Κωνσταντινίδης έχει να παρουσιάσει συγγραφικό έργο με δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά.

Dr Konstantinidis - Συγγραφικό έργο

Συγγραφικό έργο

 • Συμμετοχή στη συγγραφή του βιβλίου “Vascular Surgery- European Manual of Medicine” . C.D. Liapis (Chief editor), K.Balzer, F Benedetti-Valentini, J Fernades e Fernades, στο κεφάλαιο με τίτλο: “Endovascular Treatment of Carotid Stenosis”. Gerasimidis T., Karamanos D., Konstantinidis K., Mallios A. pages 181-99. © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2007.
 • Συμμετοχή στη συγγραφή των Ευρωπαϊκών Κατευθυντηρίων Οδηγιών για την Επεμβατική Θεραπεία της Καρωτιδικής Νόσου. “ESVS Guidelines. Invasive treatment for Carotid Stenosis: Indications, Techniques. Δημοσίευση στο European Journal of Vascular and Endovascular Surgery. Volume 37, Supplement 1, April 2009.
 • Συμμετοχή στη συντακτική επιτροπή του βιβλίου, «Κατευθυντήριες οδηγίες για την προφύλαξη από τη Φλεβική Θρομβοεμβολική νόσο» της «Ελληνικής Επιτροπής για την προφύλαξη και θεραπεία της θρομβοεμβολικής νόσου» καθώς και στη συγγραφή του κεφαλαίου με τίτλο: « Θρομβοπροφύλαξη στους χειρουργικούς ασθενείς και στους ασθενείς με τραύμα». Κατσαμούρης Α., Κωνσταντινίδης Κ., Καλοδίκη Ε., Κτενίδης Κ., Κατσένης Κ., Κισκίνης Δ.. (σελ.59-68).

Δημοσιεύσεις πρωτότυπων άρθρων στη διεθνή βιβλιογραφία

 • Konstantinidis K, Gerasimidis T, Verdy E, Elalamy I, Samama MM, Gerotziafas GT. Inhibition of clot formation process by treatment with the low molecular –weight heparin nadroparin in patients with carotid artery disease undergoing angioplasty and stenting: A thromboelastography study on whole blood. Thromb Haemost 2007; 97:109-118.
 • Papazoglou K., Konstantinidis K., Genios I. Combined Endovascular and Surgical Treatment in Takayasu’s Arteritis-Induced Renal Artery Stenosis (TARAS) Complicated with Vein-Graft Aneurysm of the Aorto-Renal By-pass. Eur J Vasc Endovasc Surg 2010; 39:249.
 • Papazoglou O, Konstantinidis K, Tsolakis I, Zambas N, Mitka M. Collapse of an abdominal aortic endovascular graft: report concerning an Intuitrak (Endologix) Endovascular AAA system. Surg Chron 2013; 18(2): 112-114.
 • Makris PE, Kritsepi M, Konstantinidis K, Gerotziafas G, Makris S, Xanthopoulos V, Pithara E. A study of thrombophilia incidence. Progress in Angiology 1991; 241-243.
 • Ioannidis O., Trellopoulos G., Tamouridis G., Konstantinidis K., Megalopoulos A. A single-center experience of the treatment of ruptured abdominal aortic aneurysms: clinical and anatomical characteristics of open versus endovascular repair. Int Angiol 2012; (31) 4: 386-92.
 • Gerasimidis T, Papazoglou K, Kamparoudis A, Konstantinidis K, Karkos C, Karamanos D, Sfyroeras G. Endovascular management of abdominal aortic rupture: six-year experience of a Greek centre. J Vasc Surg 2005; 42(4):615-23
 • Papazoglou KO, Sfyroeras GS, Zambas N, Konstantinidis K, Kakkos SK, Mitka M. Outcomes of endovascular aneurysm repair with selective internal iliac artery coverage without coil embolization. J Vasc Surg 2012; 56 (2): 298-303.
 • Gerasimidis T, Sfyroeras G, Trellopoulos G, Skoura L, Papazoglou K, Konstantinidis K, Karamanos D, Filaktou A, Papathanasiou E. Impact of endograft material on the inflammatory response after elective endovascular abdominal aortic aneurysm repair. Angiology 2005; 56(6):743-53.
 • Liapis CD, Bell PF, Mikhailidis DP, Sivenius J, Nicolaides A, Fernandes e Fernandes J, Biasi G, Norgren L; ESVS Guidelines Collaborators (26): Avgerinos ED, Becker F, Benedetti Valentini F, Bequemin JP, Diener HC, Froio A, Gaines PA, Gensini G, Gerotziafas G, Griffin M, Hacke W,Heikkinen MA, Norrving B, Powell J, Kakisis J, Karkos C, Konstantinidis K, Kotsis T, Lavitrano M, Mätzsch T, Parsson H, Pedro LM, Salenius JP,Schachter M, Sillesen H, Thomas DJ. ESVS Guidelines: Section A-prevention in patients with carotid stenosis. Curr Vasc Pharmacol. 2010;8(5):673-81.
 • Liapis CD, Bell PF, Mikhailidis DP, Sivenius J, Nicolaides A, Fernandes e Fernandes J, Biasi G, Norgren L; ESVS Guidelines Collaborators (26): Avgerinos ED, Becker F, Benedetti Valentini F, Bequemin JP, Diener HC, Froio A, Gaines PA, Gensini G, Gerotziafas G, Griffin M, Hacke W,Heikkinen MA, Norrving B, Powell J, Kakisis J, Karkos C, Konstantinidis K, Kotsis T, Lavitrano M, Mätzsch T, Parsson H, Pedro LM, Salenius JP,Schachter M, Sillesen H, Thomas DJ. ESVS Guidelines: Section Β-diagnosis and investigation in patients with carotid stenosis. Curr Vasc Pharmacol. 2010;8(5):682-91. 11. Liapis CD, Bell PF, Mikhailidis DP, Sivenius J, Nicolaides A, Fernandes e Fernandes J, Biasi G, Norgren L; ESVS Guidelines Collaborators (26): Avgerinos ED, Becker F, Benedetti Valentini F, Bequemin JP, Diener HC, Froio A, Gaines PA, Gensini G, Gerotziafas G, Griffin M, Hacke W,Heikkinen MA, Norrving B, Powell J, Kakisis J, Karkos C, Konstantinidis K, Kotsis T, Lavitrano M, Mätzsch T, Parsson H, Pedro LM, Salenius JP,Schachter M, Sillesen H, Thomas DJ. “ESVS Guidelines. Invasive treatment for Carotid Stenosis: Indications, Techniques. Eur J Vasc Endovasc Surg 2009; 37 (4 Suppl):1-19.

Δημοσιεύσεις σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά:

 • Θ. Γερασιμίδης, Κ. Κωνσταντινίδης, Α. Καμπαρούδης, Κ. Παπάζογλου, Δ. Καραμάνος, Γ. Σφυρόερας, Ε. Ζαφειριάδου, Α. Φιλέλλη. Αγγειοπλαστική της αριστεράς έσω καρωτίδας σε περιπτώσεις ανώμαλης έκφυσής της. (Bovine arch). Ιπποκράτεια 2003;7(3):132-137.
 • Κ. Παπάζογλου, Κ. Κωνσταντινίδης, Δ. Καραμάνος, Ν. Ζαμπάς, Α. Μάλλιος, Θ. Γερασιμίδης. Επιτυχής ενδοαυλική αντιμετώπιση ρήξης ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής σε ασθενή με πολυκυστική νόσο και μεταμόσχευση νεφρού. Ελληνική Αγγειοχειρουργική 2006; (4): 110-115.
 • K. Papazoglou, K. Konstantinidis, A. Kamparoudis, D. Karamanos, T. Gerasimidis. Endovascular treatment of atherosclerotic infrarenal aortic occlusive and stenosis disease: our experience from 8 cases of total occlusion of infrarenal aorta. Ιπποκράτεια 2006;10:12.
 • Φριζής Χ, Πριονίδης Ι, Κωνσταντινίδης Κ, Χατζηθεοχάρης Γ. Αποκατάσταση βουβωνοκήλης με τη μέθοδο Lichtenstein (Free tension). Ιπποκράτεια 1998;2(3):135-138.
 • Karkos CD, Genios I, Papazoglou KO, Konstantinidis K, Karamanos D, Demiropoulos F, Kamparoudis AG, Gerassimidis TS. Endovascular repair of abdominal aortic aneurysms in octogenarians. Ιπποκράτεια 2006;10:12.
 • Δεμιρόπουλος Φ., Παπάζογλου Κ., Κωνσταντινίδης Κ., Καραμάνος Δ., Καμπαρούδης Α., Μάλλιος Α., Γερασιμίδης Θ. Η τεχνική της υπενδοθηλιακής διάνοιξης της απόφραξης της επιπολή μηριαίας αρτηρίας: μια σειρά 93 ασθενών.. Ελληνική Ιατρική 2006;72:103
 •  Δεμιρόπουλος Φ., Παπάζογλου Κ., Κωνσταντινίδης Κ., Καραμάνος Δ., Καμπαρούδης Α., Γερασιμίδης Θ. Ψευδοανευρύσματα μηριαίας αρτηρίας σε τοξικομανείς: νέα προβλήματα της επείγουσας αγγειοχειρουργικής. Ελληνική Ιατρική 2006;72:103
 • Γερασιμίδης Θ., Παπάζογλου Κ., Κωνσταντινίδης Κ., Καραμάνος Δ., Μάλλιος Α., Δεμιρόπουλος Φ. Πεταλοειδής νεφρός και ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής – ενδαγγειακή αντιμετώπιση: η εμπειρία μας σε 4 ασθενείς.. Ελληνική Ιατρική 2006;72:102
 • Καραμάνος Δ., Κωνσταντινίδης Κ., Παπάζογλου Κ., Μάλλιος Α., Σφυροέρας Γ., Γερασιμίδης Θ. Προοπτική μελέτη χρήσης του ενδοαυλικού αορτικού μοσχεύματος (AORFIX): εμπειρία – πρώιμα αποτελέσματα. Ελληνική Ιατρική 200672:102
 • Γερασιμίδης Θ., Κωνσταντινίδης Κ., Παπάζογλου Κ., Καραμάνος Δ., Μάλλιος Α., Ζαμπάς Ν., Σφυροέρας Γ. Πρώιμα αποτελέσματα από τη χρήση του νέου διχαλωτού ενδοαυλικού μοσχεύματος AORFIX. Η συμμετοχή της Ε’ Χειρουργικής Κλινικής του ΑΠΘ στην ευρωπαϊκή μελέτη (ARBITER I). Ελληνική Αγγειοχειρουργική, κύριο άρθρο, 2004;13:9-13
 • Ζαμπάς Ν., Παπάζογλου Κ., Γαλλής Κ., Κωνσταντινίδης Κ., Καραμάνος Δ., Σφυροέρας Γ., Καμπαρούδης Α., Γερασιμίδης Θ. Ενδοαυλική αντιμετώπιση ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής με χρήση ενδοαυλικού μοσχεύματος τύπου ANEY RX. Άμεσα και απώτερα αποτελέσματα.. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ιατρικής 2003;30:63